Domov E-commerce Legacy System Integration

Storwize V5000

TV377 AITP - IBM Tivoli Netcool/Webtop 2.0 osnove

E-pošta natisni PDF

Področje: Tivoli – Performanse in razpoložljivost
Dolžina: 2 dni
Cena: 440 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja
Namen tečaja je udeležence seznaniti z namestitvijo, razvojem, konfiguracijo in vzdrževanjem IBM Tivoli Netcool/Webtop strežnika. Vsak udeleženec namesti Webtop strežnik na svojem računalniku in nato z njim preizkuša koncepte, ki so uporabni pri vsakdanjem delu s tem produktom. Udeleženec se seznani tudi s konfiguracijo zemljevidov, grafov in tabel, ki prikazujejo realne podatke, ki jih produkt pridobiva na mreži.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen administratorjem mrež, ki morajo namestiti, konfigurirati in administrirati IBM Tivoli Netcool/Webtop.

Vsebina

 • namestitev 'Security Managerja'
 • 'backup' in administracija 'Security Managerja',
 • nastavitev redundančnih 'Security Managerjev',
 • namestitev IBM Tivoli Netcool/Webtop produkta,
 • licenciranje produkta,
 • uvažanje, izvažanje in brisanje strani v Netcool GUI Foundation Server-ju,
 • kreiranje uporabnikov, pristopnih list (’Access Control List’), entitet, zemljevidov, grafov, seznamov dogodkov (’Event List’) in HTML predlog,
 • nastavljanje Netcool GUI Foundation Serverja za povezavo na redundančne ’Security Managerje',
 • administracija Netcool/Webtop-a,
 • uporaba orodij za kreiranje filtrov, pogledov,
 • kreiranje Webtop strani na Netcool GUI Foundation strežniku.
Potrebno predhodno znanje
Osnovno računalniško znanje.

Dodatne opombe:
Tečaj je v sklopu IBM programa AITP - Authorized Independent Training Provider.