Domov Rešitve Primer B2B rešitve

Storwize V5000

ASIRIJA B2B spletna trgovina - primer rešitve

Univerzalna e-commerce rešitev na osnovi integracije okolij IBM Websphere Commerce in Joomla!

V podjetju MZR razvijamo spletne trgovine, ki temeljijo na okolju IBM Websphere Commerce, že od verzije 4.0 naprej, v zadnjem letu pa smo z rešitvijo, imenovano ASIRIJA, naredili znaten korak naprej in nadgradili Commerce okolje z novimi funkcionalnostmi, hkrati pa smo to okolje integrirali z zelo uporabnim in popularnim PHP CMS sistemom »Joomla!«.

Največji izziv pri tem ni bila sama integracija Javanskega in PHP okolja, ampak predvsem v ugotavljanju in implementaciji dodatnih potreb strank, ki jih golo Commerce okolje ni moglo zadovoljiti na ustrezen način. Seveda pa je bila uspešna integracija, ki mora biti za uporabnika nevidna, osnovni pogoj za združitev tako različnih okolij.

Naše izkušnje ob implementaciji so, da imajo stranke zelo različne in včasih precej zastarele "legacy"  sisteme, ki so zelo nerodni za uporabo v modernih, objektno orientiranih okoljih, zato je bilo nujno zasnovati interakcijo ASIRIJE s temi sistemi preko spletnih servisov (Web Services). Tako postane prodajno okolje precej bolj neodvisno.

Hkrati smo želeli, da je rešitev  čim bolj neodvisna tudi od platforme oziroma operacijskega sistema, kar je bilo relativno lahko uresničljivo, saj ASIRIJA temelji na okoljih Commerce in Joomla!, ki sta obe na voljo za množico platform (Windows, Unix, Linux, iSeries/AS400).  To pomeni, da je lahko vsak od obeh osnovnih gradnikov ASIRIJE (Commerce, Joomla!) na svojem sistemu - možna je prav vsaka kombinacija prej naštetih platform.

asirija_diagram_slo

Projekt B2B e-trgovine podjetja Kemofarmacija d.d., ki je največji distributer farmacevtskih proizvodov v Sloveniji:

Njihova obstoječa spletna trgovina temelji na sistemu "S21" in zahteva je bila, da tudi nova "e-commerce" rešitev uporablja podatke iz tega sistema, a je hkrati zelo nepovezana z njim in čim bolj neodvisna, kar ASIRIJA s svojim pristopom spletnih servisov tudi omogoča. Vsi transakcijski podatki, pa tudi bistveni dinamični podatki prodajnega kataloga (cene, šifre, finančna stanja kupcev,...), se prenašajo v ASIRIJO dinamično preko spletnih servisov.

ASIRIJA močno razširja možnosti upravljanja s spletnimi vsebinami na prodajnem portalu, ki jih privzeto nudi okolje IBM Websphere Commece. Vse statične spletne strani so tako implementirane v okolju Joomla!, ki stranki nudi precej širok nabor upravljanja z vsebinami, precej pa smo izboljšali tudi funkcionalnosti IBM-ovega Commerce orodja »Accelerator«, s katerim je mogoče upravljati z vsebinami (tudi oglasi) v sami trgovini.

Na splošno lahko rečemo, da je naša izkušnja z opisano integracijo zelo pozitivna in mnenja smo, da rezultat predstavlja eno najbolj prilagodljivih rešitev spletne prodaje za zelo širok spekter podjetij in njihovih potreb. Izpostaviti je potrebno, da tovrstna rešitev ne bi bila mogoča, če okolje IBM Websphere Commerce ne bi bilo tako prilagodljivo, razširljivo in usmerjeno v spletne standarde (XML).

Rešitev ASIRIJA je združljiva z vsemi verzijami IBM Websphere Commerce (Express, Professional in  Enterprise).

Še nekaj besed o imenu rešitve. Asirija je bila starodavna civilizacija na območju Mezopotamije (danes Irak), katere začetki segajo 2000 let pred našim štetjem, sredi 7. stoletja pr. n. št. pa je postala največja in najmogočnejša država takratnega sveta.  Že zelo zgodnje generacije Asirijcev so bile med prvimi ljudstvi, ki so vzpostavila mednarodno trgovanje (predvsem s kovinami in blagom).