Domov Rešitve Asirija B2B trgovina

Storwize V5000

ASIRIJA - B2B spletna trgovina


PRIMER: Univerzalna e-commerce rešitev na osnovi integracije okolij IBM Websphere Commerce in Joomla!
Preberi več...


Do prodajnega uspeha z majhnimi ali (naj)večjimi koraki


IBM WebSphere Commerce

Ob pregledu ponudbe rešitev za B2B spletne trgovine ("business to business" - trgovanje med podjetji) je mogoče opaziti, da se to področje trga pravzaprav deli na dva dela - rešitve za majhna in srednje velika podjetja ter trgovine za velika okolja. Za prvo skupino je precej ponudnikov z nestandardnimi, lastnimi, hitrimi in poceni rešitvami, te pa niso primerne za večja okolja (velike količine strank in transakcij, različna geografska območja, stroge zahteve glede varnosti in enostavnosti vzdrževanja in upravljanja s spletno trgovino, zahteve po povezovanju z obstoječimi sistemi in aplikacijami), ki potrebujejo standardizirane, varnejše, a pogosto drage aplikacije, ki so zato nedosegljive za manjša in srednje velika podjetja.

V podjetju MZR d.o.o. so kot odgovor na takšno paleto različnih potreb razvili celovito okolje za spletno prodajo, ASIRIJA, ki temelji na IBM-ovi vmesnem programskem ogrodju WebSphere Commerce, a le-tega nadgrajuje z dodatnimi funkcionalnostmi. Bistvo tako razvite rešitve je v tem, da se na močni, standardni programski infrastrukturi ponudi paleta različic spletnih trgovin, ki so individualno prilagojene vsaki stranki posebej. Tako si glede na lastne potrebe nabor funkcionalnosti in možnosti izbere stranka sama, hkrati pa se ne odpove robustnemu sistemu, ki teče v ozadju in zagotavlja največjo možno varnost, prilagodljivost in enostavnost upravljanja, predvsem pa integracijo z že obstoječim informacijskim ERP sistemom s pomočjo tehnologije spletnih servisov, kar omogoča postopen ter neboleč prehod na novo okolje. Do takšne infrastrukture imajo sedaj poleg večjih podjetij tako dostop tudi manjša za njim sprejemljivo ceno.

Tovrsten pristop slikovito prikazuje nabor spletnih trgovin, ki jih je podjetje MZR že uspešno implementiralo in integriralo v okolja nekaj slovenskih podjetij, trenutno znotraj dejavnosti prodaje farmacevtskih artiklov. Tako sta že vrsto let v uporabi B2B spletni trgovini podjetij Salus d.d. in Kemofarmacija d.d., pravkar pa se za podjetje Kemofarmacija d.d. zaključuje implementacija B2S (Business to supplier) portala, namenjenega dobaviteljem tega podjetja.