Domov Rešitve E-poslovanje

Storwize V5000

E-poslovanje - poslovanje na zahtevo

Postanite sodobni in konkurenčni. Znižajte stroške poslovanja, izboljšajte produktivnost in učinkovitost.

Na podlagi izkušenj ugotavljamo, da največ težav pri vpeljavi elektronskega poslovanja ne predstavljajo le tehnološka, temveč tudi organizacijska vprašanja. Zato je ključnega pomena, da se tako podjetje, kot njegov strateški partner, podrobno poglobita v poslovne procese in jih prilagodita novim tehnologijam in s tem izkoristita možnosti, ki jih slednje ponujajo. Vpeljava elektronskega poslovanja se lahko rešuje s standardnimi aplikacijami za e-poslovanje ali pa s prilagojenimi aplikacijami, ki so prilagojene specifičnim zahtevam podjetja.

Personalizacija prodajnih poti

Eden izmed glavnih premikov, ki so se zgodili v poslovanju podjetij v 21. stoletju je postalo personalizacija (poosebljanje) prodajnih poti oz. približevanje uporabnikom. Temu v pomoč so aplikacije, ki zmorejo predelati velike količine podatkov in izluščiti tiste informacije, ki pomagajo spremljati navade in želje potrošnikov.

Modeli e-poslovanj

Da bi bile prodajne poti čim bolj prilagojene uporabnikom, sta v elektronskem poslovanju najbolj razširjena dva modela poslovanja in sicer poslovanje s končnimi kupci (fizičnimi osebami), imenovano B2C (»Business to Consumer«) ter medpodjetniško poslovanje, imenovano B2B (»Business to Business«). V zadnjem času se uvajajo tudi novi modeli poslovanj npr. poslovanje z dobavitelji B2S (»Business to Supplier«) in poslovanje z zaposlenimi (»Business to Employee«).

Želite izvedeti več? Vprašajte nas.