Domov Pregled vseh tečajev IBM Tivoli orodja TV355 AITP - IBM Tivoli Directory Server V6 Administracija

Storwize V5000

TV355 AITP - IBM Tivoli Directory Server V6 Administracija

Področje: Tivoli varnost
Dolžina: 3 dni
Cena: 660 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja
Na tečaju se udeležence seznani s konfiguracijo in administracijo IBM TIVOLI Directory Server produkta V6. Uči se osnovne LDAP principe, produkt se namesti, konfigurira se dodatne instance, uporablja se Web Administration orodje. Direktorij se zaščiti z uporabo ACLjev in SSLa, konfigurira se 'proxy' server in definira replikacija.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen sistemskim administratorjem ter administratorjem mrež, ki so odgovorni za sistemsko administracijo orodja IBM Tivoli Directory Server.

Vsebina

 • Definiranje LDAPa in postavitev standardov,
 • Opis komponent  IBM Tivoli Directory Server-ja, SW in HW predpogoji,
 • Namestitev orodja in konfiguracija IBM Tivoli Directory Server instanc in polnjenje testne baze,
 • Uporaba Web Administration orodja za gledanje, editiranje, dodajanje in brisanje vpisov. Uporaba ldapserach ukaza.
 • Razlaga  namena  sheme direktorija, razredov objektov in atributov, razširitev osnovne sheme s pomočjo Web Administration orodja,
 • Konfiguracija in uporaba enostavne Digest-MD5 avtentikacije, pregledovanje politike uporabe gesel, ki je podprta v IBM Tivoli Directory Serverju,
 • Opis modela pristopa, ki se koristi v IBM Tivoli Directory Serverju; konfiguracija in uveljavitev politike kontroliranja vsebine direktorija,
 • Konfiguracija delne replikacije in urnika replikacije, konfiguracija ‘proxy’ strežnika,
 • Konfiguracija IBM Tivoli Directory Serverja za uporabo SSL protokola pri komunikaciji,
 • Uporaba orodij za razreševanje problemov,
 • Osnovno uglaševanje IBM Tivoli Directory Serverja,
 • Backup in restavriranje baze, ki jo uporablja direktorij.
Potrebno predhodno znanje
Zaželjeno je splošno znanje o konceptih zaščite vključno s pojmi kot so avtentikacija, avtorizacija, SSL, certifikati,…

Dodatne opombe
Tečaj je v sklopu IBM programa AITP - Authorized Independent Training Provider.