Domov Pregled vseh tečajev IBM Tivoli orodja TV960 AITP - IBM TIVOLI Monitoring za administratorje

Storwize V5000

TV960 AITP - IBM TIVOLI Monitoring za administratorje

Področje: Tivoli Monitoring
Dolžina: 3 dni
Cena: 660 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja
IBM Tivoli Monitoring se uporablja za upravljanje IT infrastrukture, vključno z operacijskimi sistemi, bazami podatkov in strežniki v distribuiranem ali host okolju preko enotnega portala.

Na tečaju teorijo spremljajo vaje, na katerih se spozna administriranje IBM Tivoli Monitoring (ITM) 6.2 okolja. Razloži se arhitektura ključnih komponent in tok dogodkov skozi to arhitekturo. Definirajo se pristopni parametri, tako da je različnim uporabnikom omogočen različen pogled na različne delovne vsebine. Udeleženci se spoznajo tudi s programiranjem odgovorov na dogodke.

Vsebina

 • Upravljanje infrastrukture IBM Tivoli Monitoring 6.2 produkta
 • Monitoriranje s pomočjo situacijskih dogodkov in TIVOLI Enterprise Console (TEC) dogodkov
 • Avtomatizacija reševanja problemov s pomočjo akcij in politik
 • Vizualizacija monitoriranih podatkov
 • Personalizacija delovnih vsebin s kreiranjem povezav
 • Delo z zgodovinskimi podatki
 • Upravljanje  ITM 6.2 uporabnikov in kontroliranje njihovega pristopa
Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen sistemskim administratorjem, ki uporabljajo ITM produkt.

Urnik dela
 • Poglavje 1 - Pregled in administrativni posli – 4 ure
  • Demonstracija rešitve
  • Tivoli Monitoring servisi
  • Startanje in stopiranje ITM komponent
  • Sistemi, ki se upravljajo
  • Data Storage - Data Collection
  • Kreiranje agentov
 • Poglavje 2 -  Monitoriranje v podjetju - 6 ur
  • Situacijski dogodki in atributi
  • Situacijski editor
  • Gradnja in nastavitve situacij
  • Upravljanje z situacijami
  • Vgrajene in korelirane situacije
  • TEC integracija
  • Omnibus integracija
 • Poglavje 3 -  Akcije in avtomatizacija – 4 ure
  • Pregled
  • ‘Take’ akcija
  • Situacijske akcije
  • Politike
 • Poglavje 4 -  Vizualizacija dogodkov - 8 ur
  • Strukturiranje logičnih pogledov
  • Organizacija prikazovanja
  • Definiranje pravil za izbiro podatkov
 • Poglavje 5 – Navigacija
  • Uporabniška navigacija
  • Definiranje enostavnih povezav
  • Definiranje naprednih povezav
  • Primeri
 • Poglavje 6 – Zgodovinski podatki - 1 ura
  • Konfiguriranje zgodovinskih podatkov v TIVOLI Enterprise Portal-u
  • Konfiguriranje potrebnih agentov
  • Vgrajevanje zgodovinskih podatkov v TEP
 • Poglavje 7 – Upravljanje z uporabniki in delovnimi vsebinami – 1 ura
  • Kreiranje, brisanje in prilagajanje uporabnikov in skupin s pomočjo TEP
  • Spreminjanje dovoljenj za aplikacijske in navigacijske poglede
  • 'Publish' delovnih vsebin
Potrebno predhodno znanje
Udeleženci morajo obvladati delo z WINDOWS operacijskim sistemom, potrebne so izkušnje z upravljanjem dogodkov, priporoča se znanje TIVOLI Enterprise Console produkta.

Dodatne opombe:
Tečaj je v sklopu IBM programa AITP - Authorized Independent Training Provider.