Domov Pregled vseh tečajev IBM Tivoli orodja TV379 AITP - IBM Tivoli Netcool/OMNIbus 7.1 Administracija in Konfiguracija

Storwize V5000

TV379 AITP - IBM Tivoli Netcool/OMNIbus 7.1 Administracija in Konfiguracija

Področje: Tivoli – Administracija in konfiguracija
Dolžina: 4 dni
Cena: 880 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja
Tečaj je namenjen tistim, ki bodo namestili in administrirali IBM Tivoli Netcool/OMNIbus 7.1. Udeleženec se nauči namestitve produkta, ravnanja z licencami, zagotavljanja varnosti s pomočjo produkta, razumevanja komunikacij med komponentami in kakšne so možne arhitekture 'Object Serverjev'. S pomočjo vaj se nauči tudi konfigurirati 'Object Server', sonde ('probes'), prevajalne vmesnike ('gateways') in se spozna z možnostjo nadzora nad procesi. Udeleženec dobi celoten pregled nad produktom s stališča administratorja.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen administratorjem mrež, ki morajo namestiti, konfigurirati in administrirati IBM Tivoli Netcool/OMNIbus produkt oz. se morajo odločiti za način, kako čimbolj optimalno povezati 'Object Serverje'.

Vsebina

 • namestitev IBM Tivoli Netcool/OMNIbus produkta in licenciranje,
 • pregled namestitvenih direktorijev,
 • komunikacija med komponentami,
 • kreiranje in konfiguracija 'Object Serverja',
 • razumevanje in urejenje pravil, delovanja sond (‚probes’),
 • nadzor nad procesi,
 • konfiguracija 'Object Serverjev' za 'failover' in 'failback',
 • razumevanje in konfiguriranje prevajalnih vmesnikov (‚gateways’),
 • uporaba ObjectServer SQL (OQL) jezika,
 • kreiranje menijev in orodij,
 • konfiguracija deduplikacije in korelacije s sondami,
 • uporaba avtomatizacije,
 • administriranje uporabnikov, skupin, razredov in konverzij.
Potrebno predhodno znanje
Tečaj IBM Tivoli Netcool/OMNIbus za končne uporabnike, osnovno razumevanje TCP/IP, SNMP, praktično znanje uporabe UNIX Editorja VI, osnovno poznavanje orodij PS, Telnet, FTP, Tasklist in osnovno znanje pisanja lupinskih skript. Zaželjeno je osnovno poznavanje terminologije podatkovnih zbirk.

Dodatne opombe:
Tečaj je v sklopu IBM programa AITP - Authorized Independent Training Provider.