Domov Pregled vseh tečajev IBM Tivoli orodja TV172 AITP - IBM Tivoli Storage Manager implementacija in administracija

Storwize V5000

TV172 AITP - IBM Tivoli Storage Manager implementacija in administracija

Področje: Tivoli Storage Manager
Trajanje: 5 dni
Cena: 1.100 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja
Tečaj nudi osnovna znanja o produktu Tivoli Storage Manager 5.5. Na tečaju se udeleženci seznanijo z namestitvijo TSM verzije 5.5, 'backup-archive' odjemalcev in 'Integrated Solution Console' administracijskega centra. Udeleženci kreirajo polja za shranjevanje podatkov in definirajo hierarhijo polj s pomočjo katerih prenašajo podatke iz diskov na trakove. Polja za shranjevanje se povežejo z dejanskimi podatki, ki se nahajajo na računalnikih odjemalcev. Udeleženci tudi definirajo domene oz. politike upravljanja s podatki, razrede ter skupine za kopiranje. Spozna se kreiranje administratorjev in razdeljevanje možnih privilegijev.

Udeleženci tudi izvajajo 'backup-restore' in 'archive-retrieve' operacije ter kreirajo časovno definirane postopke izvajanja teh operacij.
Podatki na TSM strežniku se zaščitijo s pomočjo kopiranja podatkovne zbirke in podatkov v poljih. Podatki se pošiljajo na oddaljeno lokacijo, nato se napravi procedure za restavriranje teh podatkov na strežniku.
Vaje se izvajajo lahko v Windows ali AIX okolju.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen sistemskim administratorjem in vsem, ki so odgovorni za implementacijo IBM Tivoli Storage Manager 5.5 rešitev.

Vsebina

 • pregled IBM Tivoli Storage Manager 5.5 produkta,
 • namestitev IBM Tivoli Storage Manager produkta, namestitev odjemalcev,
 • koncept tračne knjižnice in priprava medijev,
 • uvod v naprave za shranjevanje podatkov,
 • administrativni vmesnik in definiranje privilegijev za delo,
 • definiranje politik delovanja produkta IBM TSM V5.5,
 • TSM baza podatkov in log za restavriranje,
 • zaščita baze podatkov in področij za shranjevanje podatkov,
 • konfiguracija odjemalcev,
 • funkcije odjemalcev,
 • avtomatizacija administrativnih postopkov na strani strežnika in odjemalcev,
 • monitoring dogodkov.
Urnik dela
1 Dan:
 1. Poglavje: IBM Tivoli Storage Manager pregled (1 ura, ni vaje)
 2. Poglavje: Namestitev IBM Tivoli Storage Manager strežnika in odjemalca (2 uri, 8 vaj)
 3. Poglavje: Administrativni vmesnik in privilegiji (3 ure, 16 vaj)

2 Dan:

 1. Poglavje: Uvod v medije za shranjevanje podatkov (1 ure, vaje ni)
 2. Poglavje: Polja za shranjevanje podatkov in definiranje hierarhije polj (3 ure, 10 vaj)
 3. Poglavje: Upravljanje politik (2 uri, 6 vaj)

3. Dan:

 1. Poglavje: TSM baza podatkov in log za restavracijo (2,5 ur, 12 vaj)
 2. Poglavje: Konfiguriranje odjemalcev (3,5 ur, 15 vaj)

4. Dan:

 1. Poglavje: Funkcije BA klienta (3 ure; 13 vaj)
 2. Poglavje: Zaščita baze podatkov in področij za shranjevanje podatkov (3 ure; 7 vaj)

5. Dan:

 1. Poglavje: Avtomatiziranje operacij (2 uri, 13 vaj)
 2. Poglavje: Monitoring in dnevnik dogodkov (1,5 ure, 2 vaji)
 3. Dodatek A: Dodatne informacije o produktu (1 ura, ni vaje)
 4. Dodatek B: Razreševanje problemov (1 ura, vaje ni)
Potrebno predhodno znanje
Poleg splošnega poznavanja dela v Windows okolju in uporabe spletnih brskalnikov se priporoča osnovno poznavanje Tivoli konceptov in sistemskega ter administratorskega dela.
V primeru, da se tečaj na željo stranke izvaja v UNIX okolju,  je potrebno splošno poznavanje operacijskega sistema UNIX, znanje UNIX CLI-ja in datotečnega sistema.

Dodatne opombe
Tečaj je v sklopu IBM programa AITP - Authorized Independent Training Provider.
Ker je predavatelj iz Zagreba, se predavanja lahko izvajajo v hrvaškem ali angleškem jeziku.