Domov Pregled vseh tečajev IBM Tivoli orodja TV971 AITP - IBM Tivoli Storage Manager implementacija in administracija 2. del (napredna administracija, oglaševanje TSM, razreševanje napak)

Storwize V5000

TV971 AITP - IBM Tivoli Storage Manager implementacija in administracija 2. del (napredna administracija, oglaševanje TSM, razreševanje napak)

Področje: TIVOLI - Tivoli Storage Manager
Dolžina: 5 dni
Cena: 1.340 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja
Tečaj nudi poglobljeno znanje o administraciji Tivoli Storage Manager produkta 5.5, na precej višjem nivoju znanja, kot se sicer objasni na tečaju IBM Tivoli Storage Manager Implementacija in administracija 1. del.
Na tečaju se izvaja namestitev produkta na večih strežnikih ter centralno administriranje takega okolja. Definirajo se navidezne podatkovne enote. Udeleženci tudi rešujejo problematiko, izvajajo shranjevanje podatkov (brez tračnih enot) ter konfigurirajo tako odjemalce, kot strežnike v cilju doseganja čimboljših performans.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen sistemskim administratorjem in vsem, ki so odgovorni za implementacijo IBM Tivoli Storage Manager 5.5 rešitev in ki že imajo določene izkušnje pri delu s TSM.

Vsebina

  • Backup in restavriranje IBM Tivoli Storage Manager baze in polj za shranjevanje
  • Kodiranje makro-jev in skript za avtomatizacijo postopkov
  • Optimizacija IBM Tivoli Storage Manager s pomočjo parametrov za nastavitev performans
  • Sporočanje in zasledovanje dogodkov s pomočjo ‘Operational Reporting‘
  • Uporaba ‘trace’ funkcij na strežniku in odjemalcu
  • Konfiguracija navideznih enot
  • Konfiguriranje backup množic, ‘subfile‘ backup in ‘online image‘ backup
  • ‘Multi-session’ backup
  • Grupiranje datotek in podpora za odprte datoteke
  • Enotni administrativni logon postopek
Potrebno predhodno znanje
Zaželjeno je večmesečno delo administriranja IBM Tivoli Storage Manager-ja.
Če udeleženec želi vaje izvajati v UNIX okolju, mora poznati UNIX CLI, UNIX datotečne sisteme ter splošne UNIX koncepte.

Dodatne opombe
Tečaj je v sklopu IBM programa AITP - Authorized Independent Training Provider.
Ker je predavatelj iz Zagreba, se predavanja lahko izvajajo v hrvaškem ali angleškem jeziku.