Domov Pregled vseh tečajev IBM Tivoli orodja TV506 AITP - Tivoli Monitoring performanse in razpoložljivost

Storwize V5000

TV506 AITP - Tivoli Monitoring performanse in razpoložljivost

Področje: IBM Tivoli performanse
Dolžina: 2 dni
Cena: 440 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku.

Namen tečaja
Namen tečaja je naučiti uporabo produkta IBM Tivoli Monitoring 6.1. Uporabniki lahko upravljajo s sistemom preko spletnega brskalnika. Obravnava se grafične možnosti, dinamično in prilagodljivo spreminjanje sistemskih podatkov v obliko, ki omogoča hiter in enostaven pregled dogajanja na sistemu, ki se nadzoruje.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namjenjen IBM Tivoli Monitoring administratorjem in operaterjem.

Vsebina

  • Načrtovanje implemetacije produkta IBM Tivoli Monitoring v6
  • Namestitev, konfiguracija in vzdrževanje produkta IBM Tivoli Monitoring v6
  • Namestitev in konfiguracija IBM  Tivoli Enterprise Monitoring agentov
  • Implementacija podpore pri izpadu sistema
  • Implementacija zaščite uporabe in infrastrukturnih elementov produkta ITM 6.1.
Potrebno predhodno znanje
Potrebno je osnovno znanje IBM Tivoli Enterprise Console produkta in nekaj splošnih  izkušenj pri delu s Tivoli produkti. Potrebno je imeti razumevanje in pregled nad dogajanji pri obdelavah v IT oddelku.

Dodatne opombe
Tečaj je v sklopu IBM programa AITP - Authorized Independent Training Provider.
Ker je predavatelj iz Zagreba, se predavanja lahko izvajajo v hrvaškem ali angleškem jeziku.