Domov Pregled vseh tečajev IBM WebSphere orodja WA1700 - IBM WebSphere Application Server V7.0 administracija

Storwize V5000

WA1700 - IBM WebSphere Application Server V7.0 administracija

Področje: WebSphere Application Server
Dolžina: 5 dni
Cena: 1.250 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanja in vaje na računalniku

Namen tečaja
Tečaj seznani udeležence z namestitvijo J2EE aplikacij na aplikacijski strežnik IBM WebSphere Application Server V7 Network Deployment (WAS strežnik). Tečaj se izvaja v Windows okolju, na željo se priredi vaje tudi za Linux okolje.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen administratorjem in skrbnikom okolja IBM WebSphere Application Server. Tečaj priporočamo tudi vsem izkušenim J2EE razvijalcem, ki morajo razumeti, kako se razvite aplikacije tudi izvajajo.

Vsebina

 • 'Enterprise' J2EE aplikacije;
 • Namestitev in konfigurairanje WAS strežnika;
 • Namestitev 'enterprise' aplikacij;
 • Namestitev in konfiguracija IBM HTTP strežnika;
 • WAS arhitektura;
 • Konfiguriranje varnosti;
 • 'Java Messaging Service (JMS)' upravljanje;
 • 'Data Source' upravljanje;
 • Uglaševanje in monitoring performans, uporaba TIVOLI Performance Analyzer orodja;
 • Administracija WAS-a in definiranje skript;
 • Okolje gruč WAS-a ('Clustered Environment');
 • Razreševanje in odpravljanje napak.

Potrebno predhodno znanje
Od udeležencev se pričakuje dobro znanje J2EE standardov in poznavanje spletnega okolja. Priporoča se razumevanj okolja spletnih strežnikov kot sta npr. med drugimi tudi IBM HTTP Server ali Apache.

Dodatne opombe
Tečaj je razvit v podjetju WebAge Solutions, izvedba in/ali priredba tečajev v Sloveniji je odgovornost podjetja MZR d.o.o. MZR tečaj WA361, ki tudi pokriva aplikacijski strežnik, je razvit za verzijo 6.1 in ga na zahtevo tudi izvajamo.