Domov Pregled vseh tečajev IBM WebSphere orodja WA1412 - WebSphere Message Broker razvoj aplikacij

Storwize V5000

WA1412 - WebSphere Message Broker razvoj aplikacij

Področje: WebSphere Message Broker
Dolžina: 5 dni
Cena: 1.250 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja
Namen tečaja je podati ustrezno tehnično znanje razvijalcem integriranih aplikacij, ki uporabljajo IBM WebSphere Message Broker V6. Tečaj vsebuje arhitekturo, namestitev in administracijo WebSphere Message Broker produkta, pa tudi namestitev razvitih aplikacij ter uporabo ESQL-a. Pri praktičnih vajah se udeleženci seznanijo z konfiguracijo Message Broker sistema, uporabo WMB orodij za načrtovanje sporočilnih množic, uporabo IBM preddobavljenih vozlišč za kreiranje poteka sporočil, prav tako pa s kodiranjem prirejenih vozlišč in uporabo le-teh v aplikacijah.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen dizajnerjem, razvijalcem in arhitektom integriranih aplikacij, ki uporabljajo WMB produkt.

Vsebina

 • Message Broker koncepti,
 • WMB pregled,
 • WMB in ESB (Enterprise Service Bus),
 • Koncept in potek logičnih sporočil,
 • WMB komponente,
 • Namestitev in konfiguracija,
 • Sistemski in aplikativni dizajn,
 • Manipulacija sporočil,
 • ESQL koncepti,
 • IBM definirana procesna vozlišča,
 • JAVA vozlišča,
 • Razvoj aplikacij,
 • JMS vmesniki in vmesniki za spletne servise,
 • WMB orodja,
 • Uvod v parserje.
Potrebno predhodno znanje
 • Udeleženci morajo poznati osnove programiranja in dela z WebSphere MQ produktom.
 • Zaželjeno je osnovno znanje Jave, SQL jezika in administracije baze podatkov.
Vsa navedena znanja se pridobi na MZR tečajih SQL00, WA1043 in WA1044 ter JAVA00.

Dodatne opombe
Tečaj je razvit v podjetju WebAge Solutions, izvedba in/ali priredba tečajev v Sloveniji je odgovornost podjetja MZR d.o.o.