Domov Pregled vseh tečajev IBM WebSphere orodja WA1044 - IBM WebSphere MQ aplikativno programiranje

Storwize V5000

WA1044 - IBM WebSphere MQ aplikativno programiranje

Področje: WebSphere MQ
Dolžina: 3 dni
Cena: 750 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanja in vaje na računalniku

Namen tečaja
Tečaj seznanja udeležence s principi oblikovanja in razvoja aplikacij z uporabo WebSphere MQ produkta, ki omogoča sinhroni in asinhroni način komunikacije med aplikacijskimi programi. Na tečaju se pridobi temeljno znanje, ki omogoča razvoj aplikacij v proceduralnih programskih jezikih z WebSphere MQ produktom.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen dizajnerjem aplikacij in programerjem, ki nameravajo pri izdelavi aplikacij uporabljati 'messaging' in 'queueing' tehnike.

Vsebina

 • Priprava in pisanje WebSphere MQ programov
 • Osnovni MQI ukazi
 • Avtomatsko proženje programov ("triggering")
 • Lastnosti sporočil
 • Konverzija podatkov
 • Transakcijski način dela - koordinacija enot obdelave
 • Dodatni MQI ukazi
 • Grupiranje in segmentiranje sporočil
 • Distribucijske liste
 • MQ varnost
 • JMS programski koncepti

Potrebno predhodno znanje
Udeleženci morajo poznati osnove informacijske tehnologije, priporoča se poznavanje razvoja aplikacij in vsaj enega programskega jezika (COBOL, C, PLI…), podatkovnih zbirk, omrežij in splošno poznavanje principov mrež in upravljanja z mrežami. Priporoča se tudi uvodni tečaj WA1043.

Dodatne opombe
Tečaj je razvit v podjetju WebAge Solutions, izvedba in/ali priredba tečajev v Sloveniji je odgovornost podjetja MZR d.o.o.