Domov Pregled vseh tečajev IBM WebSphere orodja WA1684 - IBM WebSphere Portal V6.1 Administracija

Storwize V5000

WA1684 - IBM WebSphere Portal V6.1 Administracija

Področje: WebSphere Portal
Dolžina: 5 dni
Cena: 1.250 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja
Namen tečaja je seznaniti udeležence z:

 • načrtovanjem namestitve in namestitvijo WebSphere portala,
 • kreiranjem prilagojenega izgleda portalne strani,
 • namestitvijo portlet aplikacij,
 • konfiguracijo kompozitnih portalnih aplikacij,
 • dodajanjem portletov na portalne strani in spreminjanje izgleda portalne strani,
 • konfiguracijo zaščite z implemetacijo LDAP strežnika,
 • migracijo konfiguracijskih baz v ekstrene baze podatkov,
 • osnovnimi principi uglaševanja,
 • kreiranjem virtualnih portalov,
 • uporabo ‘Web Content Management’ orodja za vzdrževanje spletne strani.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen administratorjem, razvijalcem, IT arhitektom in sploh vsem, ki želijo implementirati in administrirati portalne rešitve na IBM WebSphere Portal platformi.

Vsebina
 • Namestitev WebSphere Portala,
 • Uporaba pomožnih konfiguracijskih programov,
 • Avtentikacija in zaščita,
 • Upravljanje strani s pomočjo WebSphere Portal orodij,
 • Kreiranje strani in oznak,
 • Administriranje portletov,
 • Upravljanje kompozitnih aplikacij,
 • Upravljanje vsebine,
 • Iskalni mehanizmi,
 • ‘Clustering’
 • Upravljanje navideznih portalov.
Potrebno predhodno znanje
Za uspešno sodelovanje na tečaju se zahteva dobro poznavanje IBM WebSphere aplikacijskega strežnika, HTML in XML konceptov, teorije Java strežniških programov – ‘servlet-ov’ in Java strežniških strani – ‘JSP-jev’. Ustrezno znanje se dobi na MZR tečajih.

Dodatne opombe
Tečaj je razvit v podjetju WebAge Solutions, izvedba in/ali priredba tečajev v Sloveniji je odgovornost podjetja MZR d.o.o.