Domov Pregled vseh tečajev IBM WebSphere orodja WA1685 - IBM WebSphere Portal V6.1 razvoj aplikacij

Storwize V5000

WA1685 - IBM WebSphere Portal V6.1 razvoj aplikacij

Področje: razvoj aplikacij
Dolžina: 5 dni
Cena: 1.250 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja
Na tečaju se spozna razvoj WebSphere Portal aplikacij z upoštevanjem nove JSR 286 specifikacije. JSR 286 je prva revizija že več kot pet let stare specifikacije in vsebuje znatna izboljšanja. Vse vaje se delajo v orodju IBM Rational Application Developer. Tečaj vsebuje tudi razvoj portalnih strani na temelju Struts in JavaServer Faces tehnologij. Prav tako se na tečaju pridobi znanje povezovanja AJAX tehnologije z WebSphere portalnimi spletnimi stranmi.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen razvijalcem, IT arhitektom in sploh vsem, ki želijo implementirati portal rešitve na IBM WebSphere Portal platformi.

Vsebina

  • Uvod v WebSphere Portal tehnologijo, koncepti in prednosti,
  • Namestitev in uporaba Portal Toolkit-a
  • Kodiranje portletov in uporaba  JSR 286 portlet API,
  • Uporaba razvojnega okolja IBM Rational Application Developer V7.5 za razvoj, testiranje in odpravljanje napak v portlet aplikacijah in portletih,
  • Opis življenjskega cikla portletov in servisi, ki jih priskrbi ‘portlet container’,
  • Razvoj kooperativnih portletov,
  • Opis  Java Server Faces (JSF) in možnost uporabe te tehnologije v WebSphere Portalu,
  • Prikaz razvoja  portal ‘themes’ in portal ‘skin’ ,
  • Integracija AJAX tehnologije v WebSphere Portal orodju,
  • Tehnologija uporabe spletnih servisov v portletih (WSRP).
Potrebno predhodno znanje
Udeleženci tečaja morajo imeti izkušnje pri razvoju J2EE aplikacij, dobro poznavanje Jave in dobro poznavanje tehnologije strežniških aplikacij. Navedena znanja se lahko pridobi na JAVA00, JAVA01  in RD795 tečajih.

Dodatne opombe
Tečaj je razvit v podjetju WebAge Solutions, izvedba in/ali priredba tečajev v Sloveniji je odgovornost podjetja MZR d.o.o.