Domov Pregled vseh tečajev IBM WebSphere orodja WA1568 - IBM WebSphere Process Server administracija

Storwize V5000

WA1568 - IBM WebSphere Process Server administracija

Področje: SOA - WebSphere Process Server
Dolžina: 5 dni
Cena: 1.250 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja
Udeleženci se spoznajo z namestitvijo, konfiguracijo in upravljanjem servisno orientiranih aplikacij v okolju IBM WebSphere Process Server v6.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen sistemskim administratorjem, ki morajo namestiti, konfigurirati in vzdrževati IBM WebSphere Process Server v6.

Cilji
Udeleženec bo na tečaju spoznal:

 • Namestitev in konfiguriranje strežnika WebSphere Process Server,
 • Namestitev, konfiguriranje in upravljanje poslovnih procesov in SOA aplikacij,
 • Določitev statusa izvajanja poslovnega procesa,
 • Obdelavo nepričakovanih napak tekom izvajanja poslovnega procesa,
 • Uporabo različnih tehnik za diagnostiko problemov,
 • Uporabo 'WebSphere Service Registry and Repository' za izpolnjevanje servisnih zahtev,
 • Konfiguriranje sporočilnih resursov, ki se zahtevajo v WebSphere Process strežniku,
 • Administracijo poslovnih procesov, ki uporabljajo poslovna pravila in interakcijo z uporabniki,
 • Uglaševanje performans v okolju  WebSphere Process Server,
 • Konfiguracijske spremembe, ki se zahtevajo za definiranje gruče WebSphere Process Server strežnikov.

Vsebina
 • Namestitev in konfiguracija WebSphere Process Server strežnika,
 • Namestitev aplikacij za delo s poslovnimi procesi,
 • Koreografija poslovnih procesov,
 • Reševanje problemov,
 • Povezljivost in transformacijske opcije,
 • Integracija z 'WebSphere Service Registry and Repository (WSRR)',
 • Administracija sporočilne infrastrukture,
 • Uporaba poslovnih pravil in interakcij uporabnikov,
 • Zasledovanje in uglaševanje performans,
 • Varnost in zaščita,
 • 'Common Event' infrastruktura ter uporaba WebSphere Business Monitor orodja
Potrebno predhodno znanje
Zahteva se dobro poznavanje IBM WebSphere aplikacijskega strežnika. Znanje, ki se pridobi na tečaju WA361, je obvezno.