Domov Pregled vseh tečajev IBM WebSphere orodja WA1043 - Tehnični uvod v IBM WebSphere MQ

Storwize V5000

WA1043 - Tehnični uvod v IBM WebSphere MQ

Področje: WebSphere MQ
Dolžina: 1 dan
Cena: 250 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanja

Namen tečaja
Tečaj seznanja udeležence z osnovnimi principi delovanja WebSphere MQ produkta, ki omogoča sinhroni in asinhroni način komunikacije med aplikacijskimi programi.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen vsem, ki potrebujejo znanje o produktu WebSphere MQ. Primeren je za aplikacijske programerje, sistemske administratorje, načrtovalce aplikacij, skrbnike omrežij in vodje IT oddelkov.

Vsebina

  • Osnovni način delovanja WebSphere MQ
  • Komponente in struktura WebSphere MQ
  • Pregled platform, ki podpirajo WebSphere MQ
  • Primerjava WebSphere MQ 'program-to-program' komunikacije z ostalimi načini komuniciranja
  • WebSphere MQ API osnove
  • Osnove WebSphere MQ sistemskega upravljanja in upravljanje 'Queue Manager-jev'
  • Transakcijski način dela v WebSphere MQ
  • WebSphere MQ in varnost
  • WebSphere MQ kot del komunikacijske infrastrukture.

Potrebno predhodno znanje
Udeleženci morajo poznati osnove informacijske tehnologije. Priporoča se osnovno poznavanje razvoja aplikacij, podatkovnih zbirk, omrežij in splošno poznavanje principov mrež in upravljanja z mrežami.

Dodatne opombe
Tečaj je razvit v podjetju WebAge Solutions, izvedba in/ali priredba tečajev v Sloveniji je odgovornost podjetja MZR d.o.o.