Domov Pregled vseh tečajev JAVA, J2EE tehnologije, spletni servisi WA1701 - Java EE 5 Programiranje z JSF, EJB 3.0 in JPA ter uporabo orodja Rational Application Developer

Storwize V5000

WA1701 - Java EE 5 Programiranje z JSF, EJB 3.0 in JPA ter uporabo orodja Rational Application Developer

Področje: razvoj aplikacij
Dolžina: 5 dni
Cena: 1.250 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja
Na intenzivnem tečaju se udeleženci spoznajo z razvojem J2EE 5 aplikacij z uporabo orodja IBM Rational Application Developer za okolje IBM WebSphere aplikacijski strežnik. Tečaj vsebuje znanja na področju najnovejših tehnologij standarda J2EE, vključno z JSF 1.2, EJB 3.0 in JPA. Kratki uvod v JAX-WS spletne servise nudi tudi osnovno znaje o razvoju spletnih servisov.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen razvijalcem spletnih aplikacij ter Java programerjem, ki se ukvarjajo z razvojem ‘enterprise’ aplikacij po J2EE standardih.

Vsebina

  • Osnovne  Java EE 5 specifickacije - JSF, EJB in JPA,
  • EJB 3.0 poenostavljeni programski model,
  • Razvoj spletnih aplikacij z uporabo 'JavaServer Faces' ,
  • Java perzistenca  (JPA).
Cilji
  • Pridobiti praktično znanje o razvoju spletnih aplikacij z uporabo JSF tehnologije,
  • Pridobiti znanje, potrebno za razvoj poslovnega modela z uporabo EJB 3.0 tehnologije,
  • Postati uspešen programer in uporabnik orodja Rational Application Developer,
  • Se spoznati s tehniko namestitve aplikacije na 'WebSphere Application Server' strežnik.

Potrebno predhodno znanje Udeleženci tečaja morajo imeti izkušnje z razvojem spletnih strani . Zahteva se poznavanje Java programskega jezika

Dodatne opombe
Tečaj je razvit v podjetju WebAge Solutions, izvedba in/ali priredba tečajev v Sloveniji je odgovornost podjetja MZR d.o.o.