Domov Pregled vseh tečajev JAVA, J2EE tehnologije, spletni servisi WA1787 - Načrtovanje in razvoj hitro-delujočih spletnih servisov (z dobrimi performansami)

Storwize V5000

WA1787 - Načrtovanje in razvoj hitro-delujočih spletnih servisov (z dobrimi performansami)

Področje: razvoj in programiranje aplikacij
Dolžina: 2 dni
Cena: 500 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanja in vaje na računalniku

Namen tečaja
Tečaj seznani udeležence z naprednimi tehnikami načrtovanja in razvoja spletnih servisov. Predstavljeni so konkretni primeri iz prakse preko številnih vaj na računalniku v razvojnem okolju IBM Rational Application Developer.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen izkušenim J2EE razvijalcem in arhitektom, ki želijo svoj nabor znanja spletnih servisov razširiti in spoznati napredne tehnike implementacije spletnih servisov v smislu boljših performans.

Vsebina

  • Elementi in atributi servisov;
  • Performanse, skalabilnost, zanesljivost;
  • Omejitve XML;
  • Strategije za boljše performanse;
  • ne-xml spletni servisi (ne uporabljajo XML protokolov);
  • ne-http servisi (ne uporabljajo http komunikacijskega protokola);
  • Topologija, orodja, infrastruktura;
  • Ocena zahtev, testiranje, preverjanje;
  • Načrtovanje za boljše performanse;
  • Merjenje hitrosti delovanja spletnih servisov;
Potrebno predhodno znanje
Solidno poznavanje programskega jezika Java in osnovnih principov spletnih aplikacij, spletnih servisov ter komunikacije brskalnik-strežnik, nujno pa je dobro poznavanje standarda XML. Vse omenjeno znanje je mogoče pridobiti na tečajih JAVA00, JAVA01 XML00 in WA1702.

Dodatne opombe
Tečaj je razvit v podjetju WebAge Solutions, izvedba in/ali priredba tečajev v Sloveniji je odgovornost podjetja MZR d.o.o.