Domov Pregled vseh tečajev JAVA, J2EE tehnologije, spletni servisi WA1791 - Oblikovanje in razvoj varnih spletnih servisov

Storwize V5000

WA1791 - Oblikovanje in razvoj varnih spletnih servisov

Področje: razvoj in programiranje aplikacij
Dolžina: 2 dni
Cena: 500 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanja in vaje na računalniku

Namen tečaja
Tečaj seznani udeležence z naprednimi varnostnimi mehanizmi in standardi, ki naj bi se uporabljali pri implementaciji varnih spletnih servisov. Predstavljeni so konkretni primeri iz prakse preko številnih vaj na računalniku v razvojnem okolju IBM Rational Application Developer 7.5.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen izkušenim J2EE razvijalcem in arhitektom, ki želijo svoj nabor znanja spletnih servisov razširiti in spoznati napredne varnostne standarde pri implementaciji spletnih servisov.

Vsebina

  • Avtentikacija z uporabo osnovnega varnostnega standarda za spletne servise (WS-Security);
  • Enkripcija in preprečevanje ponarejanja podatkov z upoštevanjem standarda WS-Security;
  • WS-Trust;
  • WS-Federation;
  • SAML (Security Assertion Markup Language) - XML standard za izmenjavo avtentikacijskih in avtorizacijskih podatkov;
  • Implementacija varnosti tako imenovanih "REST (Representational State Transfer) spletnih servisov", ki so laternativa spletnim servisom, osnovanim na protokolu SOAP.
Potrebno predhodno znanje
Solidno poznavanje programskega jezika Java in osnovnih principov spletnih aplikacij, spletnih servisov ter komunikacije brskalnik-strežnik, nujno pa je dobro poznavanje standarda XML. Vse omenjeno znanje je mogoče pridobiti na tečajih JAVA00, JAVA01 XML00 in WA1702.

Dodatne opombe
Tečaj je razvit v podjetju WebAge Solutions, izvedba in/ali priredba tečajev v Sloveniji je odgovornost podjetja MZR d.o.o.