Domov Pregled vseh tečajev JAVA, J2EE tehnologije, spletni servisi JAVA03 - Povezovanje tehnologij: XML, Java, spletni servisi

Storwize V5000

JAVA03 - Povezovanje tehnologij: XML, Java, spletni servisi

Področje: internetne tehnologije
Dolžina: 4 dni
Cena: 960 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja
Na tečaju se udeleženci seznanijo s standardom XML in različnimi pristopi aplikacijske obdelave XML podatkov. Spoznajo različne tipe parserjev in programiranje le-teh v Java jeziku, Java API-je za XML programiranje, XSL transformacije na nivoju aplikacije,  serializacijo Java objektov v XML format in osnove spletnih servisov. Udeleženci uporabljajo orodje Rational Application Developer (IBM RAD).

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen vsem, ki poznajo osnove programiranja v Javi in želijo spoznati aplikacijsko obdelavo strukturiranih podatkov, pretvarjanje le-teh v različne formate na nivoju aplikacije in generirati XML dokumente iz aplikacijskih objektov. Hkrati je namenjen tudi tistim, ki želijo to znanje povezati s spletnimi servisi in servisno orientirano arhitekturo.

Udeleženci tečaja bodo po zaključku tečaja sposobni:

  • razumeti osnovne principe standarda XML in sorodnih standardov (XML Schema, XSL,…),
  • aplikativno obdelati in preveriti XML dokument z DTD ali Schema definicijo,
  • obdelati XML dokument s parserjem (razčlenjevalcem) SAX (Simple API for XML),
  • obdelati XML dokument s parserjem (razčlenjevalcem) DOM (Document Object Model), grajenje DOM dreves,
  • obdelati XML dokument s parserjem (razčlenjevalcem) JDOM, grajenje JDOM dreves,
  • aplikativno pretvoriti XML v druge formate preko XSLT transformacij,
  • razumeti ključne korake pri izboljševanju hitrosti obdelave XML podatkov, izbrati primeren tip razčlenjevanja (DOM, SAX) glede na različne pogoje,
  • implementirati uporabo javanskih vmesnikov JAXP (Java API for XML Processing) in JAXB (java API for XML Binding),
  • uporabiti najboljše primere iz prakse,
  • razumeti osnove spletnih servisov (Web Services).
Potrebno predznanje
Je naprednejši tečaj. Od udeležencev se pričakuje vsaj osnovno poznavanje Jave. Priporočamo udeležbo na uvodnem tečaju za programiranje v Java jeziku (JAVA00). Priporočljivo je osnovno poznavanje standarda XML, ki ga lahko osvojite na tečaju XML00.