Domov Pregled vseh tečajev JAVA, J2EE tehnologije, spletni servisi WA1703 - Programiranje JAVA strežniških aplikacij ('servlet-ov') in Java strežniških strani (JSP-jev' ) v okolju IBM Rational Application Developer

Storwize V5000

WA1703 - Programiranje JAVA strežniških aplikacij ('servlet-ov') in Java strežniških strani (JSP-jev' ) v okolju IBM Rational Application Developer

Področje: razvoj in programiranje aplikacij
Dolžina: 5 dni
Cena: 1.250 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja Tečaj seznani udeležence s tehnologijo razvoja J2EE aplikacij z uporabo strežniških programov ('servlet-ov') in java strežniških strani ('JSP-jev'). Predstavljeni so konkretni primeri iz prakse preko številnih vaj na računalniku v razvojnem okolju IBM Rational Application Developer. Izdelane aplikacije se prenesejo na produkcijski system – IBM WebSphere Application Server.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen J2EE razvijalcem, ki želijo svoj nabor znanja razširiti z eno bistvenih sodobnih tehnologij, to so strežniški programi in JSP strani. Tečaj se priporoča tudi administratorjem WebSphere aplikacijskega strežnika, saj le tako lahko razumejo soodvisnosti med J2EE aplikacijami in izvajanjem le teh na aplikacijskem strežniku.


Vsebina
  • Razvoj in testiranje 'servlet-ov' glede na trenutno Servlet 2.5 specifikacijo;
  • Razvoj in testiranje Java strežniških strani glede na trenutno JSP 2.1 specifikacijo;
  • Razvoj in testiranje J2EE aplikacij z upoštevanjem MVC arhitekture;
  • ‘Java Database Connectivity’ (JDBC) in javanska zrna (‘Java Beans’);
  • Definiranje knjižnice 'tag-ov' ('Tag Library');
  • Namestitev (‘Deploy’) J2EE aplikacij na IBM WebSphere aplikacijski strežnik.

Potrebno predhodno znanje
Od udeležencev se pričakuje dobro znanje J2SE (standardna Java) in vsaj osnovno znanje J2EE. Navedena znanja se pridobi na tečaju WA1796.

Dodatne opombe
Tečaj je razvit v podjetju WebAge Solutions, izvedba in/ali priredba tečajev v Sloveniji je odgovornost podjetja MZR d.o.o.
MZR tečaj RD792, ki tudi pokriva razvoj strežniških aplikacij, je razvit za razvojno okolje IBM RAD V7.0 in ga na zahtevo tudi izvajamo.

Podrobnejša vsebina tečaja se nahaja na povezavi:
http://www.webagesolutions.com/webapp/wcs/stores/servlet/Product_10001_10051_10566_-1_10009,11503_outline_websphere_studio_programming_rational_application_developer_RAD_training