Storwize V5000

JAVA00 - Uvod v JAVA programiranje

Področje: razvoj in programiranje aplikacij
Dolžina: 5 dni
Cena: 1.100 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanja in vaje na računalniku

Namen tečaja
Tečaj seznani udeležence z osnovami Java jezika in nudi osnovna znanja potrebna za kodiranje Java aplikacij. Pridobljeno znanje je predpogoj za udeležbo na vseh nadaljnih Java tečajih. Tečaj obsega tudi veliko praktičnega dela na računalniku.

Komu je tečaj namenjen
Razvijalcem aplikacij, ki nameravajo uporabljati Java jezik, pa tudi vsem tistim, ki bodo svoje delo nadaljevali na področju dizajniranja in projektiranja Java aplikacij.

Vsebina

 • osnove OO razvoja aplikacij
  • razredi, konstruktorji, metode
 • osnove Java jezika
  • operatorji,
  • while, if/else, for, case, switch, break, ......
  • uporaba razredov NumberFormat, Math, DateFormat, GregorianCalendar…
 • principi dedovanja (‘Inheritance’)
 • vmesniki (‘Interface’)
 • abstraktni razredi in metode
 • vrste (‘Arrays’), nizi (‘String’), kolekcije (seznami, mape) in generiki (tipizirane kolekcije)
  • eno in dvodimenzionalne vrste, ArrayList, LinkedList, HashMap, TreeMap, generics <> ,...
  • Comparable vmesnik
  • String / StringBuilder
 • obdelava napak in izjem (‘Exception’)
  • try/catch blok
  • metanje napak po metodah
  • pravilna strategija obdelave izjem
 • osnove grafičnih vmesnikov (‘GUI’)
  • okvirji (‘Frame’)
  • paneli, gumbi, dogodki
 • vhodno - izhodne operacije z datotekami
  • tekstualne datoteke
  • binarne datoteke
 • osnove dela z bazami podatkov, JDBC gonilnik
 • niti (‘Thread’)

Potrebno predhodno znanje
Poznavanje informacijskih tehnologij, predhodno splošno poznavanje kateregakoli programskega jezika, zaželjeno je razumevanje relacijskih podatkovnih baz in znanje SQL jezika.