Storwize V5000

WA1281 - Uvod v spletne servise

Področje: spletne tehnologije
Dolžina: 1 dan
Cena: 250 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje

Namen tečaja
Glavni cilj tega tečaja je predstaviti svet spletnih servisov ('Web Services'), predvsem pa, kako oz. za kakšne namene se jih koristi. Predstavi vse osnovne tehnologije, okoli katerih so zasnovani spletni servisi (SOAP, WSDL, UDDI, JAX / RPC in WSIF). Za vsako od teh tehnologij razloži primarno motivacijo zanjo in opiše, kako vam lahko pomaga pri reševanju konkretnih problemov.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen IT arhitektom in vodjem projektov, ki želijo spoznati sodobno tehnologijo konceptov integracije IT rešitev ter razumeti njene uporabe in možnosti. Tečaj ni usmerjen v programiranje, ampak v poznavanje konceptov.

Vsebina

 • Motivacija za uporabo spletnih servisov
 • Tipični primeri problemov, ki jih rešujejo spletni servisi
 • SOAP
 • WSDL
 • JAX / RPC
 • UDDI
 • Tehnike razvoja spletnih servisov
 • Tehnike razvoja odjemalcev spletnih servisov
Cilji Udeleženec po zaključenem tečaju zna:
 • ugotoviti, če so spletni servisi primerna tehnologija za določene vrste zahtev oziroma problemov,
 • sprejeti odločitev o pravi tehniki razvoja servisov,
 • sprejeti odločitev o pravi tehniki razvoja odjemalcev.
Potrebno predhodno znanje
Tečaj nima posebnih zahtev po predhodnem znanju, potrebno je le osnovno poznavanja delovanja svetovnega spleta. Tečaj ne zahteva programerskih izkušenj.

Dodatne opombe
Tečaj je razvit v podjetju WebAge Solutions, izvedba in/ali priredba tečajev v Sloveniji je odgovornost podjetja MZR d.o.o.