Domov Pregled vseh tečajev Servisno orientirana arhitektura - SOA WA1657 - Modernizacija aplikacij in koncept SOA

Storwize V5000

WA1657 - Modernizacija aplikacij in koncept SOA

Področje: SOA
Dolžina: 2,0 dni
Cena: 500 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in skupinsko delo

Namen tečaja
Namen tečaja je seznanjanje  udeležencev s trendi in PRISTOPI za “modernizacijo aplikacij” in širokim naborom  TEHNIK in STRATEGIJ za modernizacijo podedovanih (legacy) aplikacijskih rešitev, kar vključuje storitveno usmerjeno arhitekturo (Service Oriented Architecture - SOA), upravljanje poslovnih procesov (Business Process Management - BPM), spletne storitve (Web services), sporočilno usmerjeno vmesno opremo (Message Oriented Middleware - MOM) in Web 2.0.

Poseben poudarek je na “modernizaciji” podedovanih informacijskih sistemov z uvajanjem SOA pristopa in rešitev, ki temeljijo na spletnih storitvah. Storitveno usmerjena arhitektura omogoča integracijo informacijskih rešitev in poslovnih procesov na bolj fleksibilen in splošen način, v primerjavi z bolj tradicionalnimi pristopi. Udeleženci bodo seznanjeni z riziki, priložnostmi in izzivi, ki nastopajo ob modernizaciji podedovanih sistemov in aplikacij (osrednji računalnik, bazne procedure, nepovezane datoteke, uporabnikom prilagojeni ERP paketi  in druge »doma narejene« rešitve).


Komu je tečaj namenjen

Tečaj je namenjen tako tehnično kot poslovno naravnanim sodelavcem. Udeležence usmerja pri izbiri strategije za modernizacijo aplikacij, jih seznani z različnimi arhitekturami in daje poseben poudarek razumevanju  storitveno usmerjene arhitekture, t.j. koncepta SOA.

Vsebina

  • Študijska naloga: »Modernizacija« - skupinsko delo
  • Arhitekturni pristopi (2-tier, 3-tier, N-tier, SOA, MOM, Web 2.0, itd.)
  • SOA koncepti
  • Osnove XML
  • Modernizacija podedovanih aplikacij (Legacy Application)
  • Osnove spletnih storitev
  • Osrednje storitveno vodilo (Enterprise Service Bus - ESB)
  • SOA infrastruktura in orodja
  • Premostitev »zaostanka« v SOA znanju in izkušnjah
  • Web 2.0
Potrebno predhodno znanje
Tečaj je uvodnega značaja, zato predznanje ni potrebno.

Dodatne opombe

Gradiva so v angleškem jeziku.