Storwize V5000

WA1605 - SOA Modeliranje podatkov

Področje: SOA analiza in modeliranje
Dolžina: 3,0 dni
Cena: 750 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in skupinsko delo

Namen tečaja

Ta tečaj je bil razvit za tiste IT sodelavce, ki želijo in nameravajo uporabiti SOA, kot naslednjo generacijo metodologije, namenjene izvedbi integracije aplikacij na nivoju celotne družbe (Enterprise Application Integration).

V primerih, kjer je glavna zahteva oz. namen projekta podatkovna integracija med aplikacijami, igra modeliranje podatkov ključno vlogo v SOA pristopu. Tradicionalno podatkovno modeliranje je omejeno na sisteme za relacijske baze podatkov (Relational Database Management Systems - RDBMS). Udeležba na tečaju vam bo pomagala nadgraditi vaše obstoječe znanje modeliranja za potrebe RDMBS sistemov, z novimi spoznanji za potrebe uvajanja SOA rešitev.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen vsem tistim IT sodelavcem, ki so odgovorni za modeliranje podatkov. Torej predvsem poslovnim analitikom, arhitektom podatkov in DB administratorjem.

Vsebina

 • Uvodna predstavitev XML
  • XML Sintaksa
  • XML Shema
  • Uvod v »XQuery«
  • Osnove »XPath«
  • »XLink« in »XPointer«
  • Uvod v »XSL«
  • XML in aplikacije
  • WSDL opisni jezik (Web services Description Language)
 • Upravljanje informacij v SOA
 • Uvod v storitveno usmerjeno analizo in dizajn (Service Oriented Analysis & Design - SOAD)
 • Podatkovno modeliranje v SOA
 • Podatkovno modeliranje in MODELI
 • Fizični podatkovni model
 • Scenarij 1: NOV aplikacijski sistem
 • Scenarij 2: Obstoječ podatkovni model (legacy)
 • Scenarij 3: Kombinacija obojega
 • Vloga XML v SOA podatkovnem modeliranju
 • Pretvorba relacijskih v XML podatke
 • Shranjevanje XML podatkov v RDBMS
 • Logični podatkovni model
 • Pristop EA (Enterprise Architecture approach)
 • Pristop SOAD (Service Oriented Analysis & Design)
 • Logični podatkovni model in modeliranje poslovnih procesov
 • Spremenljivke stanja poslovnih procesov (state variables)
 • Zakaj je potrebno »objaviti« podatkovni model?
 • Standardni podatkovni modeli na bazi XML
 • Preslikava podatkov
  • Zakaj je potrebno preslikovati podatke (Data Mapping)?
  • Preslikava vmesnikov v SOA
  • XML- v -XML preslikava
  • XML- v –poljubne podatke
  • Tehnike preslikave podatkov
 • Upravljanje matičnih podatkov
  • Master Data Management (MDM)
 • Standardni MODELI podatkov
  • Pomen standardnih modelov v SOA
  • Primeri standardnih modelov
 • Prednosti logičnega podatkovnega modela
 • Izvedba logičnega podatkovnega modela iz fizičnega
 • Snovanje logičnega podatkovnega modela
 1. ACORD - zavarovalništvo
 2. HL7 - zdravstvo
 3. SID - telekomunikacije
 4. ARTS - trgovina
 • Upravljanje SHEME
  • Schema Configuration Management
  • Skrbništvo MODELA podatkov
  • Napredno SOA modeliranje podatkov
Potrebno predhodno znanje
Za uspešno sledenje predavanj priporočamo predhodno udeležbo na tečaju »WA1657 Modernizacija aplikacij in koncept SOA«.

Dodatne opombe
Gradiva so v angleškem jeziku.