Domov Pregled vseh tečajev Servisno orientirana arhitektura - SOA WA1477 - Storitveno usmerjena analiza in dizajn

Storwize V5000

WA1477 - Storitveno usmerjena analiza in dizajn

Področje: SOA analiza in modeliranje
Dolžina: 4,0 dni
Cena: 1.000 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in skupinsko delo

Namen tečaja
Uvedba koncepta SOA zahteva nove metodologije za ANALIZO in DIZAJN informacijskih rešitev. Tečaj na vsestranski način obravnava teoretične osnove analize in dizajna SOA aplikacij. Izvedba tečaja je posebej prilagojena poslovnim analitikom. Po udeležbi na tečaju se bodo poslovni analitiki in arhitekti lahko bolj samozavestno vključili v SOA projekte. Poslovni analitiki igrajo odločujočo vlogo na začetku vsakega projekta. Zato je zelo pomembno njihovo dobro razumevanje SOA modeliranja in analize. Na tej osnovi bodo lahko oblikovali takšne aplikativne rešitve, ki bodo pomenile celovitejše in trajnejše reševanje poslovnih zahtev.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen poslovnim analitikom in arhitektom, ki bodo izvajali analizo in modeliranje aplikacij.

Vsebina

 • Uvod v SOA
 • Življenjski cikel SOA storitev
 • Uvod v storitveno usmerjena analizo in dizajn (SOAD)
  • Faza 1: Definiranje ZAHTEV & MODELIRANJE procesov
  • Faza 2: Identificiranje storitev
  • Faza 3: Snovanje in uvajanje storitev
  • Faza 4: Implementacija procesov
 • Uvod v SOA študijsko nalogo
 • Uvod v upravljanje poslovnih procesov
 • Uvod v modeliranje poslovnih procesov
 • Preslikovanje procesov z uporabo BPMN notacije
 • Spoznavanje SOAD metodologije
 • Pripravljalna faza za modeliranje
 • Modeliranje obstoječih procesov (»as is«)
 • Modeliranje optimiziranih procesov
 • Identificiranje in modeliranje storitev
 • Snovanje in uvajanje storitev
 • Avtomatizacija procesov z uporabo BPEL
 • Kontinuirano optimiziranje poslovnih procesov z uporabo »ključnih faktorjev uspeha« (Key Performance Indicators - KPI)
 • Napredno modeliranje procesov
Tečaj je primarno namenjen obravnavi teorije in konceptov in ne specifičnih orodij. Udeleženci tečaja bodo na skupinskih vajah lahko praktično preizkusili vsakega od obravnavanih konceptov. Trenutno se kot pomoč na vajah uporabljajo sledeča orodja:
 1. WebSphere Business Modeler – za modeliranje procesov in njihovo optimiziranje.
 2. Eclipse SOA Tools Platform - za modeliranje procesov z uporabo BPMN.
 3. WebSphere Integration Developer – za identificiranje in opisovanje »servisov«. Tudi končna rešitev je pripravljena v tem okolju. Udeležencem tečaja ne bo potrebno izvajati nobenega »kodiranja«, temveč si bodo enostavno ogledali delovanje končne rešitve.

Potrebno predhodno znanje

Za uspešno sledenje predavanj priporočamo predhodno udeležbo na tečaju »WA1657 Modernizacija aplikacij in koncept SOA«.

Dodatne opombe

Gradiva so v angleškem jeziku.