Domov Pregled vseh tečajev SQL jezik, IBM DB2 in druge podatkovne zbirke CG11 AITP - DB2 UDB programiranje z uporabo Jave

Storwize V5000

CG11 AITP - DB2 UDB programiranje z uporabo Jave

Področje: razvoj aplikacij
Dolžina: 4 dni
Cena: 880 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja
Tečaj nudi informacije o uporabi SQL jezika v Javi in dostop do DB2 podatkovne baze. Predstavljene so tudi naprednejše programerske tehnike za dostop do DB2 UDB baze podatkov in priprave programa za izvajanje. Poseben poudarek je na statičnem SQL jeziku. Tečaj ja primeren tudi za druge DBMS sisteme.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen aplikacijskim programerjem, ki želijo spoznati možnosti programiranja pristopa do DB2 podatkovne zbirke v Javi.

Vsebina

  • uporaba statičnih SQL ukazov v programih,
  • spoznavanje uporabe JDBC gonilnikov,
  • principi zaklepanja podatkov,
  • DB2 opcije za boljše performanse pri izvajanju programov,
  • uporaba LOB tehnik ('Large Objects'),
  • uporaba  "User - Defined" funkcij in "User - Defined" tipov podatkov,
  • uporaba  "stored" procedur in klici teh procedur,
  • uporaba orodij za zasledovanje performans.

Potrebno predhodno znanje
Pred udeležbo na tečaju morajo imeti udeleženci znanje o objektno orientirani tehnologiji in dobro poznavanje Java jezika. Prav tako pa morajo poznati SQL jezik.

Dodatne opombe
Tečaj je v sklopu IBM programa AITP - Authorized Independent Training Provider.