Domov Pregled vseh tečajev SQL jezik, IBM DB2 in druge podatkovne zbirke CF11 AITP IBM DB2 UDB napredno programiranje

Storwize V5000

CF11 AITP IBM DB2 UDB napredno programiranje

Področje: DB/DC
Dolžina: 3 dni
Cena: 660 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja
Tečaj seznani udeležence z naprednimi tehnikami programiranja IBM DB2 podatkovne zbirke.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen aplikacijskim programerjem, administratorjem baz podatkov ter vsem uporabnikom, ki uporabljajo DB2 podatkovno zbirko pri svojem delu.

Vsebina
  • uporaba statičnih in dinamičnih SQL ukazov v programih,
  • spoznavanje uporabe JDBC gonilnikov,
  • principi zaklepanja podatkov,
  • DB2 opcije za boljše performanse pri izvajanju programov,
  • uporaba LOB tehnik ('Large Objects'),
  • uporaba  "User - Defined" funkcij in "User - Defined" tipov podatkov,
  • uporaba  "Stored" procedur in klici teh procedur,
  • uporaba orodij za nadziranje performans.

Potrebno predhodno znanje
Za uspešno sledenje predavanj je potrebno osnovno znanje SQL jezika ter poznavanje osnov programiranja  v relacijskih podatkovnih bazah (tečaj CF10).

Dodatne opombe
Tečaj je v sklopu IBM programa AITP - Authorized Independent Training Provider.