Domov Pregled vseh tečajev SQL jezik, IBM DB2 in druge podatkovne zbirke CF10 AITP - IBM DB2 UDB osnove programiranja

Storwize V5000

CF10 AITP - IBM DB2 UDB osnove programiranja

Področje: DB/DC
Dolžina: 3 dni
Cena: 660 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja
Na tečaju se udeleženci seznanijo z uporabo SQL ukazov v programih, ki uporabljajo DB2 UDB bazo podatkov v okolju WIN, UNIX, LINUX ali z/OS. Poudarek je na uporabi vgenzdenih SQL stavkov (Embedded SQL) in pripravi programov za izvajanje.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen aplikacijskim programerjem, DBA-jem in vsem, ki se želijo seznaniti z uporabo vgnezdenega SQL v programih: COBOL ali PL/I (z/OS), C (Unix, Win, Linux).

Vsebina
  • vgradnja statičnih SQL stavkov v aplikacijski program,
  • priprava programa za izvajanje,
  • preverjanje pravilnosti rezultatov izvajanja,
  • uporaba kurzorjev za pregeld več vrstic, ki jih vrne SQL SELECT,
  • spoznavanje možnosti in pasti pri hkratnem izvajanju več programov: določitev enote posla (units of work), zaklepanje, restart programov,
  • prikaz razlik med statičnim in dinamičnem izvajanjem SQL stavkov,
  • priprava testnih podatkov za aplikacijo,
  • spoznavanje programskih in DB2 opcij, ki vplivajo na hitrost izvajanja (performanse) statičnega SQL.

Potrebno predhodno znanje
Zaželjeno je poznavanje programskega jezika, ki se uporablja v praktičnem delu tečaja: COBOL ali PL/I za z/OS, ali C za UNIX, Win, Linux. Od udeleženca se pričakuje, da zna sestaviti osnovne SQL stavke.

Dodatne opombe:
Tečaj je v sklopu IBM programa AITP - Authorized Independent Training Provider.