Domov Pregled vseh tečajev SQL jezik, IBM DB2 in druge podatkovne zbirke CF23 - IBM DB2 9 Administracija za Windows okolje

Storwize V5000

CF23 - IBM DB2 9 Administracija za Windows okolje

Področje: DB/DC
Dolžina: 4 dni
Cena: 880 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja
Tečaj udeležence nauči vsega potrebnega znanja za opravljanje vsakodnevnega administratorskega dela z relacijsko zbirko DB2 verzije 9. Udeleženec se spozna z orodji in ukazi, ki so potrebni za kreiranje instanc, polnjenje, konfiguriranje in vzdrževanje zbirk podatkov ter se nauči primernih pristopov za reševanje in obnavljanje podatkov. Predstavljene so tudi novosti, ki jih prinaša verzija 9: vrstno particioniranje ('range-partitioning'), stiskanje na nivoju vrstic in integrirana XML podpora (hierarhična baza).

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen DBA-jem in sistemskim administratorjem podatkovne zbirke DB2 UDB za okolje Windows. Tečaj je tudi priprava na DB2 UDB IBM certifikacijo. Na željo se lahko tečaj izvaja tudi v LINUX okolju.

Cilji
Po končanem tečaju udeleženec zna:

 • konfigurirati in vzdrževati DB2 instance,
 • manipulirati z objekti znotraj zbirke podatkov,
 • konfigurirati shranjevanje podatkov na disk(e), vključno z novim pristopom 'AUTOMATIC STORAGE',
 • kontrolirati pristop do instanc in zbirk podatkov,
 • uporabljati pripomočke za kontrolo aktivnosti  sistema,
 • uporabiti avtonomne možnosti DB2 9,
 • uporabljati orodja za prepis in reorganizacijo podatkov,
 • pripraviti in izvajati postopke za obnavljanje podatkov ('recovery').
 • shranjevati XML podatke in dokumente ter izvajati osnovne poizvedbe na njih,
 • razumeti osnovne principe pristopa do zbirke DB2 pri razvoju aplikacij.

Potrebno predhodno znanje

 • osnovno znanje Windows operacijskih sistemov,
 • osnovno znanje SQL jezika,
 • poznavanje konceptov relacijskih podatkovnih zbirk,
 • priporoča se osnovno poznavanje XML jezika.

Dodatne opombe
Tečaj je v sklopu IBM programa AITP - Authorized Independent Training Provider.