Storwize V5000

SQL01 - Napredna SQL delavnica

Področje: DB/DC
Dolžina: 2,5 dni
Cena: 550 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja
Namen tečaja je seznanjanje udeležencev z naprednejšimi tehnikami SQL jezika. Primeren je za udeležence, ki uporabljajo SQL jezik v različnih operacijskih okoljih, npr. Linux, Unix, Windows, z/VM in z/OS.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen aplikacijskim programerjem, administratorjem baz podatkov in vsem končnim uporabnikom, ki potrebujejo več kot osnovno znanje SQL jezika.

Vsebina

 • dodatne možnosti osnovnih SQL SELECT, UPDATE in INSERT  ukazov,
 • kreiranje, spreminjanje in brisanje relacijskih objektov, delo z aktivnimi podatki:
  • omejitve (‘constraints’),
  • referenčna integriteta,
 • prožilci (‘triggers’),
 • napredne SQL funkcije:
  • CASE izrazi,
  • grupne funkcije - CUBE, ROLLUP in RANK,
  • outer join-i,
  • podvprašanja (‘subqueries’),
  • rekurzivni SQL in izrazi (‘table expression’),
 • uporaba skalarnih funkcij,
 • SQL performanse (uporaba indeksov, predikati, delovanje optimizerja, priporočila).

Potrebno predhodno znanje
Za uspešno sledenje predavanj je potrebno osnovno znanje SQL jezika in poznavanje konceptov relacijskih podatkovnih zbirk.

Dodatne opombe
Tečaj je v slovenskem jeziku in predstavlja zamenjavo za IBM AITP tečaj CF13.