Domov Pregled vseh tečajev SQL jezik, IBM DB2 in druge podatkovne zbirke CF71 AITP - Razvoj strežniških procedur ('Stored Procedures')

Storwize V5000

CF71 AITP - Razvoj strežniških procedur ('Stored Procedures')

Področje: DB/DC
Dolžina: 2 dni
Cena: 440 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja
Tečaj je namenjem vsem, ki se želijo seznaniti kdaj in kako uporabiti DB2 strežniške programe oz. 'stored' procedure. Nauči se razviti odjemalski in strežniški del aplikacije.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjem razvijalcem DB2 aplikacij, administratorjem DB2 baz  podatkov.

Vsebina

  • opis stežniških procedur,
  • uporaba “Development Center”-a za razvoj strežniških procedur,
  • uporaba SQL/PL jezika za pisanje SQL strežniških procedur,
  • kreiranje Java stežniških procedur,
  • uporaba DDL ukazov za vpis stežniških procedur v DB2 katalog,
  • metode za odkrivanje in reševanje napak v strežniških procedurah.

Potrebno predznanje

  • poznavanje konceptov relacijskih baz podatkov,
  • osnovno znanje SQL jezika.

Dodatne opombe
Tečaj je v sklopu IBM programa AITP - Authorized Independent Training Provider.