Storwize V5000

SQL00 - Uvodna SQL delavnica

Področje: DB/DC
Dolžina: 2 dni
Cena: 440 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja

Na tečaju se udeleženci seznanijo z naprednejšimi tehnikami SQL jezika. Primeren je za udeležence, ki uporabljajo SQL jezik v različnih operacijskih okoljih in ni odvisen od platforme.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen aplikacijskim programerjem, administratorjem baz podatkov in vsem končnim uporabnikom, ki potrebujejo osnovno znanje SQL jezika.

Cilji
Po končanem tečaju udeleženec zna:

  • razložiti pojme: relacijska baza podatkov, SQL, tabela, podatkovni tipi,
  • preproste SQL poizvedbe,
  • branje podatkov iz več kot ene tabele,
  • skalarne in aritmetične funkcije,
  • stolpične funkcije in grupiranje podatkov,
  • unije (UNION, UNION ALL),
  • podvprašanja ('subqueries'),
  • kreiranje objektov (tabela, view),
  • vstavljanje in posodabljanje podatkov (INSERT, UPDATE),
  • brisanje objektov (DELETE).

Potrebno predhodno znanje
Osnovno poznavanje dela v Windows okolju.

Dodatne opombe
Tečaj je v slovenskem jeziku in predstavlja zamenjavo za IBM AITP tečaj CF12.