Domov Pregled vseh tečajev XML, HTML, JavaScript, Ajax, WEB 2.0 JSCR01 - JavaScript jezik in AJAX za razvijalce

Storwize V5000

JSCR01 - JavaScript jezik in AJAX za razvijalce

Področje: internetne tehnologije
Dolžina: 1 dan
Cena: 220 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja:
JavaScript je programski jezik namenjen za razvoj spletnih aplikacij, ki za uporabniški vmesnik uporabljajo spletni brskalnik. Z uporabo tega jezika v povezavi z AJAX tehnologijo se pridobi možnost razvoja aplikacij t.i. tipa WEB 2.0, ki omogočajo izgradnjo spletnih strani, ki so po funkcionalnosti podobne tradicionalnim grafičnim aplikacijam. Tečaj razloži JavaScript in AJAX v notaciji, ki je bližja Java ali C++ programerjem.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen vsem, ki želijo razvijati spletne strani z uporabo AJAX tehnologije. Tečaj je primeren tudi za Java ali C++ programerje.

Vsebina

 • JavaScript jezik,
 • JavaScript objekti,
 • JS vektorji,
 • JS nizi,
 • JS funkcije,
 • JavaScript in Document Object Model (DOM),
 • Uvod v  Ajax,
 • Programiranje z  Ajaxom,
 • Načini prenosa vsebine: tekst, XML, HTML, JSON
 • Alternative uporabi XMLHttpRequest objekta,
 • Ajax in varnost,
 • JavaScript priporočila.
Potrebno predznanje
Zaželjeno je znanje HTML jezika in osnovno poznavanje spletnih tehnologij.