Domov Pregled vseh tečajev XML, HTML, JavaScript, Ajax, WEB 2.0 WA1075 - Pregled XML in spletnih servisov

Storwize V5000

WA1075 - Pregled XML in spletnih servisov

Področje: XML tehnologije
Dolžina: 1 dan
Cena: 250 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanja

Namen tečaja
Tečaj podaja uvod v koncepte servisno orientirane arhitekture, kateremu sledi spoznavanje z osnovami XML tehnologije in tehnologije spletnih servisov. XML razumevanje je ključno za uspešno razvijanje spletnih servisov, zato se na tečaju spozna razvoj dobro formiranih XML dokumentov in hkrati se pridobi tudi dovolj informacij o tem, kako se napravi pravilno strukturiran XML dokument. Prav tako se spozna osnovne gradnike spletnih servisov, kot sta WSDL ('Web Services Definition Language') in SOAP ('Simple Object Access Protocol'). Poda se tudi kratek pregled metodologije razvoja spletnih servisov.

Na koncu tečaja so udeleženci:

 • Sposobni opisati osnove SOA,
 • Dobijo pregled XML tehnologije,
 • Razumejo koncept XML shem in njihovo vlogo v spletnih servisih,
 • Razumejo osnove WSDL in vlogo WSDL v spletnih servisih,
 • Razumejo strukturo WSDL dokumenta,
 • Razumejo osnove SOAP protokola,
 • Opišejo metodologije za razvoj spletnih servisov.
Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen J2EE razvijalcem, arhitektom IT rešitev in vodjem projektov, ki morajo razumeti XML tehnologijo in njeno vlogo pri razvoju spletnih servisov.

Vsebina
 • Osnove servisno orientirane arhitekture (SOA),
 • Kreiranje in uporaba XML,
 • XML sheme,
 • WSDL,
 • SOAP protokol,
 • Metodologija razvoja spletnih servisov.
Potrebno predhodno znanje
Udeleženci morajo poznati osnove informacijske tehnologije. Priporoča se osnovno poznavanje razvoja aplikacij in splošno poznavanje spletnih tehnologij.

Dodatne opombe
Tečaj je razvit v podjetju WebAge Solutions, izvedba in/ali priredba tečajev v Sloveniji je odgovornost podjetja MZR d.o.o.