Domov Pregled vseh tečajev JAVA, J2EE tehnologije, spletni servisi WA1702 - Programiranje spletnih servisov po standardu JAX-WS v okolju IBM Rational Application Developer

Storwize V5000

WA1702 - Programiranje spletnih servisov po standardu JAX-WS v okolju IBM Rational Application Developer

Področje: Razvoj in programiranje aplikacij
Dolžina: 5 dni
Cena: 1.250 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja
Tečaj seznani udeležence z bistvenimi principi razvoja spletnih servisov ter s pregledom standardov, ki se jih pri tem upošteva. Tečaj je usmerjen v primere iz prakse z veliko vajami na računalniku. Uporablja se razvojno okolje IBM Rational Application Developer.

Komu je tečaj namenjen

Tečaj je namenjen J2EE razvijalcem, ki želijo svoj nabor znanja razširiti z eno bistvenih sodobnih tehnologij pri implementaciji integracije različnih sistemov in aplikacij.

Vsebina

 • XML Schema: pregled pravil standarda in uporaba;
 • SOAP (Simple Object Access Protocol) - standardni protokol komunikacije spletnih servisov;
 • WSDL (Web Services Description Language) - xml standard za definicijo in opis spletnih servisov;
 • JAXB (Java API for XML Binding) - Javanski vmesnik za poenostavljeno mapiranje med javanskimi objekti in xml objekti, ki so predmet izmenjave podatkov;
 • JAX-WS (Java API for XML Web Services) - Java API za implementacijo spletnih servisov;
 • WS-Security - standard varnosti spletnih servisov;
 • Interoperabilnost;
 • WS-Addressing - standard za naslavljanje in "routing" znotraj SOAP sporočil;
 • WS-ReliableMessaging - protokol za zagotavljanje dostave SOAP sporočil;
 • WS-Trust in WS-Federation - razširitev varnostnih standardov za spletne servise;
 • Deployment (inštalacija spletnega servisa na aplikacijskem strežniku Websphere).
Potrebno predhodno znanje
Od udeležencev se pričakuje dobro znanje J2SE (standardna Java) in vsaj osnovno znanje J2EE. Zaželjeno je poznavanje standarda XML.

Dodatne opombe
Tečaj je razvit v podjetju WebAge Solutions, izvedba in/ali priredba tečajev v Sloveniji je odgovornost podjetja MZR d.o.o.

Podrobnejša vsebina tečaja se nahaja na povezavi:
http://www.webagesolutions.com/webapp/wcs/stores/servlet/Product_10001_10051_10567_-1_10009,11503_outline_websphere_studio_programming_rational_application_developer_RAD_training