Storwize V5000

XML00 - XML in sorodne tehnologije

Področje: Internetne tehnologije
Dolžina: 3 dni
Cena: 660 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja
Na tečaju se udeleženci seznanijo z osnovami XML jezika. Spoznajo zakaj in kje se jezik uporablja in se naučijo osnov izmenjavanja strukturiranih podatkov. Ob tem se spoznajo tudi s tehnologijami, ki so neposredno povezane z XML-om (DTD, XSLT, XML Schema,…). Ob koncu spoznajo tudi orodja za XML v razvijalskem okolju IBM Rational Application Developer (IBM RAD).

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen vsem, ki izmenjujejo strukturirane podatke, jih pretvarjajo v različne formate in tudi sicer želijo uporabljati elektronsko poslovnje, ki temelji na XML tehnologiji.

Vsebina

  • Zakaj XML,
  • XML sintaksa, validating,
  • XML parserji,
  • DTD,
  • Iskanje podatkov v XMLu – Xpath,
  • XML Namespaces (indeksacija),
  • XSL transformacije (xml-xml, xml-html),
  • XML Schema,
  • IBM RAD (IBM Rational Application Developer) in XML.

Potrebno predznanje
Je uvodni tečaj in udeleženci ne potrebujejo posebnega predznanja. Priporočljivo pa je poznavanje osnov HTML-ja, ni pa obvezno.