Domov Pregled vseh tečajev IBM z/OS tečaji COB02 - DB2 za COBOL programerje

Storwize V5000

COB02 - DB2 za COBOL programerje

Področje: Razvoj in programiranje aplikacij
Dolžina: 5 dni
Cena: 1.250 EUR  + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanja in vaje na računalniku

Namen tečaja
Tečaj seznani udeležence z uporabo podatkovne baze DB2 v COBOLskih programih in nudi znanja potrebna za kodiranje DB2 COBOLskih aplikacij. Tečaj obsega tudi veliko praktičnega dela na računalniku.

Komu je tečaj namenjen
Razvijalcem aplikacij, ki nameravajo uporabljati DB2 v programih, napisanih v COBOLu, pa tudi vsem tistim, ki bodo svoje delo nadaljevali na področju dizajniranja in projektiranja COBOL-skih aplikacij.

Vsebina

 • DB2 koncepti,
 • osnovni principi kodiranja DB2 programov,
 • poenostavljanje OUTER in INNER JOIN tehnik,
 • stolpčne, skalarne funkcije, 'subselects',
 • podatki spremenljive dolžine in nepoznane ('null') vrednosti,
 • obdelava napak, COMMIT in ROLLBACK, logične enote posla,
 • zaklepanje DB2 podatkov,
 • razvoj DB2 on-line i batch programov,
 • strežniške procedure,
 • osnove dinamičnega SQL-a,
 • CICS-DB2 programiranje.
Potrebno predhodno znanje
Poznavanje programskega jezika COBOL (tečaj COB00), priporoča se tudi tečaj COB01 – CICS za COBOL-CICS programerje.