Domov Pregled vseh tečajev IBM z/OS tečaji COB00 - Strukturirano programiranje v COBOL-u

Storwize V5000

COB00 - Strukturirano programiranje v COBOL-u

Področje: Razvoj in programiranje aplikacij
Dolžina: 5 dni
Cena: 1.250 EUR  + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanja in vaje na računalniku

Namen tečaja
Tečaj seznani udeležence z osnovami COBOL jezika in nudi znanja potrebna za kodiranje COBOL aplikacij. Pridobljeno znanje je predpogoj za udeležbo na vseh nadaljnjih tečajih za programski jezik COBOL. Tečaj obsega tudi veliko praktičnega dela na računalniku.

Komu je tečaj namenjen
Razvijalcem aplikacij, ki nameravajo uporabljati COBOL, pa tudi vsem tistim, ki bodo svoje delo nadaljevali na področju dizajniranja in projektiranja COBOL-skih aplikacij.

Vsebina

 • COBOL platforme, standardi, prevajalniki,
 • interaktivni COBOL programi,' Working Storage' in 'Procedure Division' sekciji,
 • razvoj in načrtovanje strukturiranega COBOL programa,
 • kdaj in zakaj se uporablja psevdokoda,
 • definiranje in inicializacija programskih spremenljivk,
 • MOVE in initialize ukazi,
 • aritmetični ukazi, matematične, statistične in finančne funkcije,
 • uporaba znakov,
 • uporaba tabel,
 • uporaba COPY funkcije in podprogramov,
 • delo z indeksnimi, relativnimi in zaporednimi datotekami,
 • delo z VSAM datotekami,
 • prevajanje in izvajanje COBOL programov.
Potrebno predhodno znanje
Poznavanje informacijskih tehnologij, predhodno splošno poznavanje kateregakoli programskega jezika.