Domov Reference

Storwize V5000

Reference

miniKemo

"Podjetje MZR se je izkazalo kot pravilna izbira za razvoj naših aplikacij, ki prispevajo k optimizaciji poslovnih procesov. Ves čas so usmerjeni k iskanju optimalnih rešitev za naše poslovne zahteve. So vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, tako da naše poslovanje lahko poteka neovirano in neprekinjeno. So odličen partner in vsekakor vredni našega zaupanja."

- Zoran Lemut, Direktor informatike, Kemofarmacija d.d.

 

"V veselje mi je bilo sodelovati s podjetjem MZR. Bogato znanje in izkušnje njihove ekipe so Kemofarmaciji nudile veliko podpore in fleksibilnosti pri iskanju rešitev za izgradnjo spletnega portala za dobavitelje.
Na MZR ekipo se lahko zaneseš, saj ti vsak trenutek stoji ob strani ter s teboj išče in razvija rešitve tudi ob nepredvidenih zapletih in težavah. Zadovoljstvo ob zaključku projekta ter pozitivni odzivi uporabnikov portala, pa so za celotno projektno ekipo dokaz resnično dobrega sodelovanja."


- Anja Prašnikar Lipold, Vodja enote za nadzorovanje nabave, Kemofarmacija d.d.

Kemofarmacija d.d.

Opravljena dela:

 • Načrtovanje, arhitektura, razvoj (implementacija) in vzdrževanje B2B (»Business to Business«) spletne trgovine Nova Elona.
 • Postavitev gruče aplikacijskih strežnikov vrste IBM WebSphere Application Server, skrb za neprekinjeno delovanje, migracija iz predhodne verzije.
 • Vpeljava sistema organizacij kupcev in notranjih uporabnikov v B2B spletni trgovini Nova Elona.
 • Nadgradnja spletne trgovine Nova Elona (načrtovanje, arhitektura, razvoj in vzdrževanje) na B2S (»Business to Supplier«) spletno trgovino E-Nabava.
 • Integracija B2B in B2S spletnih trgovin z zalednim ERP sistemom Infor System21 preko sinhronih spletnih servisov (JAX-WS).
 • Razvoj in implementacija A2A (application to application) sistema varnih in asinhronih spletnih servisov za avtomatizacijo naročanja s strani zbirnih centrov največjih naročnikov (JAX-WS, WS-Addressing, WS-Reliable Messaging). Integracija nabavnih aplikacij naročnikov kot sta Klinični center in Lekarna Ljubljana.
 • Razvoj modula za izdelavo in izvoz prodajnih statistik.
 • Optimizacija podatkovne zbirke, postavitev ustreznejših indeksov, sprememba podatkovnega modela, izboljšanje poslovne logike.
 • Postavitev sistema visoke razpoložljivosti (»High Availability Disaster Recovery«) (Mimix replikacija + Websphere Application Server Network Deployment okolje).

Doseženi cilji:

 • Avtomatizacija poslovnih procesov.
 • Pospešitev prodaje: povečanje naročil preko spleta za 50%.
 • Avtomatizacija naročanja: več kot 90% naročil zdaj prihaja preko spletnega portala.
 • Izboljšana navzkrižna prodaja križnih (»cross-sales«) nakupov s predstavitvijo - predlaganimi sorodnimi artikli in posledično s spodbujanje strank k večjim nakupom.
 • Povečanje ponovnih nakupov (»repurchase«).
 • Povečanje tržnega deleža podjetja Kemofarmacija v Sloveniji.
 • Premik osebja iz klicnih centrov na delovna mesta z večjo dodano vrednostjo.

  

petrol-1  

"Sodelavci podjetja MZR so se resnično potrudili pri razvoju naše spletne trgovine Petrol eShop.  Ne samo, da so skupaj z nami predano sodelovali pri implementaciji rešitve, svetovali so tudi pri izbiri pravilnih odločitev. Izredno zahteven in pomemben projekt za skupino PETROL je bil tako uspešno priveden h koncu. Zaradi zanesljivosti in znanja partnerja MZR smo se odločili, da z njihovo pomočjo nadaljujemo uvajanje novih  poti e-poslovanja."

- Pavel Batista, Direktor ​področja informatike, Petrol d.d.

Petrol d.d.

Opravljena dela:

 • načrtovanje, oblikovanje in implementacija B2C spletne trgovine eshop.petrol.si,
 • načrtovanje, oblikovanje in implementacija B2B spletne trgovine za poslovne partnerje,
 • IBM WebSphere Commerce Enterprise platforma,
 • načrtovanje in implementacija integracije z zalednim ERP sistemom preko IBM WebSphere MQ in standardnih spletnih servisov,
 • implementacija enotnega uporabniškega dostopa do skupnih aplikacij („Single Sign On“) za končne in poslovne uporabnike ter za administratorje obeh spletnih trgovin,
 • sistemska dela in optimizacija,
 • vzdrževanje in podpora,
 • svetovanje.

Doseženi cilji:

 • pospeševanje prodaje končnim in poslovnim kupcem,
 • povečanje obiska bencinskih servisov,
 • avtomatizacija poslovnih procesov,
 • dvig zvestobe kupcev,
 • utrjevanje prepoznavnosti blagovne znamke,
 • olajšanje naročanja poslovnim partnerjem.

 

miniMKZ  

Mladinska knjiga Založba d.d.

Opravljena dela:

 • Razvoj in uvajanje spletnih aplikacij za klubske centre, razvitih po J2EE standardih.
 • Sistemsko uvajanje  IBM WebSphere Application Server in IBM DB2 podatkovne zbirke.
 • Popolna rekonfiguracija in optimizacija IBM DB2 podatkovne zbirke na sistemu z/Linux.
 • Migracija vseh podatkovnih zbirk IBM DB2 (preko 30 podatkovnih baz malo in veleprodaje) iz verzije 8 32-bit na IBM DB2 for Linux, UNIX and Windows verzijo 9.7 64-bitno verzijo, vključno z rekonfiguracijo replikacije podatkov iz maloprodajnih enot na centralni podatkovni sistem.

 

miniSanolabor

"S podjetjem MZR že vrsto let sodelujemo na področju razvoja aplikativne programske opreme.  Skupaj smo uvedli medpodjetniško elektronsko poslovanje (»B2B«), ki ga stalno dopolnjujemo. Zanesljivost, strokovnost in kvaliteta storitev sodelavcev podjetja MZR sta nas prepričala v to, da se vedno obrnemo na njih pri razvoju novih funkcionalnosti elektronskega naročanja in nabave."

- Andreja Pogačnik, Direktorica nabavnega sektorja in logistike, Sanolabor d.d. 

 

Sanolabor d.d.

Opravljena dela:

 • Načrtovanje, arhitektura, razvoj (implementacija) in vzdrževanje B2B spletne trgovine za B2B prodajo.
 • Razvoj modula za polnjenje podatkov v novo B2B spletno trgovino iz starih zbirk preko XML datotek.
 • Integracija B2B spletne trgovine z zalednim ERP sistemom preko spletnih servisov.
 • Postavitev aplikacijskega strežnika IBM WebSphere Application Server, skrb za neprekinjeno delovanje, migracija iz predhodne verzije.
 • Migracija celotnega okolja, postavljenega pred 5 leti, na zadnjo aktualno verzijo.

Doseženi cilji:

 • Avtomatizacija poslovnih procesov
 • Pospešitev prodaje

 

miniSalus  

SALUS, Veletrgovina d.o.o.

Opravljena dela:

 • Načrtovanje, arhitektura, razvoj in vzdrževanje B2B spletne trgovine.
 • Postavitev gruče aplikacijskih strežnikov vrste IBM WebSphere Application Server, skrb za neprekinjeno delovanje, migracija iz predhodne verzije.
 • Integracija B2B spletne trgovine z zalednim ERP sistemom preko RPC tehnologije (Remote Procedure Call).
 • Razvoj spletne aplikacije za prijavo in vnos novih artiklov v centralni ERP sistem za dobavitelje in notranje uporabnike.
 • Razvoj Java (J2EE) spletne aplikacije za interno ocenjevanje in nagrajevanje zaposlenih.
 • Razvoj in implementacija sistema varnih in asinhronih spletnih servisov za direktno naročanje s strani zbirnih centrov največjih naročnikov.
 • Postavitev sistema visoke razpoložljivosti 24/7 (»High Availability Disaster Recovery«) (Mimix replikacija + Websphere Application Server Network Deployment okolje).

Doseženi cilji:

 • Avtomatizacija poslovnih procesov

 

miniElektro  

Elektro Maribor d.d.

Opravljena dela:

 • Migracija iz podatkovne zbirke IBM DB2 UDB verzije 7.2 32-bit na IBM DB2 verzijo 9.1 for Linux, UNIX and Windows 64-bit.
 • Migracija iz IBM DB2 verzije 9.1 na IBM DB2 for Linux, UNIX and Windows verzijo 9.7.
 • Postavitev sistema visoke razpoložljivosti HADR (»High Availability Disaster Recovery«), 24/7 razpoložljivosti.

 

minitus

"Z optimizacijo vodenja zalog v distribucijskem centru in v maloprodaji je v našem podjetju prišlo do potrebe po obnovi in razširitvi obstoječe infrastrukture. Podjetje MZR nam je pri tej strateški odločitvi priskočilo na pomoč ter nam pomagalo zagotoviti ugodnejše pogoje nakupa in znižati stroške licenciranja.

Z izvedbo smo dobili visoko razpoložljiv IBM Power strežniški sistem, ki prinaša zanesljivost in neprekinjeno poslovanje ter varovanje aplikacij v primeru napake ali odpovedi delovanja komponente ali celotnega strežnika.

Vse to je za ohranjanje agilnosti podjetja naše velikosti ključnega pomena. Podjetje MZR se je izkazalo kot zanesljiv partner, ki se zna vživeti v izzive naročnika in razmišljati o dolgoročnih rešitvah."

- Matej Naraks, Vodja Informatike, Tuš Holding d.o.o. 

Tuš Holding d.o.o.

Opravljena dela:

 • Postavite strežnikov Power 720(i) system v podporo aplikacijam za i operacijski sistem.
 • Postavitev sistema visoke razpoložljivosti HADR (»High Availability Disaster Recovery«), 24/7 razpoložljivosti (z iCluster replikacijo).

Doseženi cilji:

 • Visoka dostopnost
 • Lažje migracije aplikacij in strežniške infrastrukture

 

InCase  

InCase, Danska

Opravljena dela:

 • Svetovanje in napredni monitoring vseh IBM DB2 relacijskih podatkovnih zbirk za SAP sisteme (preko 150 zbirk podatkov v načinu visoke razpoložljivosti - HADR – »High Availability Disaster Recovery«) podjetja Arla Foods na sistemih AIX (Unix, Linux) in Windows Server.
 • Svetovanje pri implementaciji IBM TIVOLI Workload Scheduler produkta v Linux okolju. Definiranje potrebnih skript, migracija iz z/OS OPC definicij na TWS/d format in uvedba nadzora nad izvajanjem preko 30.000 SAP paketnih obdelav dnevno.